E-savjetovanje Zakona o zdravstvenoj zaštiti Novosti - 27. travnja 2018.


n/p Članova Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva
      Hrvatske komore zdravstvenih radnika

          

Ministarstvo zdravstva otvorilo je 4. travnja E-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa koje će trajati do 04.svibnja 2018 godine. U obrazloženju predloženog Nacrta zakona uz ostalo stoji da je temeljni cilj Programa Vlade RH za mandat 2016. – 2020. osiguranje zdravstvenog sustava koji će biti moderan i financijski održiv te koji će građanima pružati i osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na čitavom teritoriju RH.

Temeljni ciljevi Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti su:

• Unapređenje primarne zdravstvene zaštite
• Unapređenje palijativne skrbi
• Jačanje preventivne zdravstvene zaštite
• Restrukturiranje i racionalizacija bolničkog sustava
• Zdravstveni turizam
• Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite
• Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu
• Radno vrijeme

Ovim Vas putem molimo da se aktivno uključite sa svojim primjedbama, komentarima i prijedlozima na isti. Potrebno je posebno obratiti pozornost na članke (30., 48., 107., 113., 155., 167., 168., 240.) “Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti”.

Tekst Nacrta prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa može se pogledati na:

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7214