NATJEČAJ – Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet u Rijeci Novosti - 27. travnja 2018.


NATJEČAJ

za radno mjesto:

– doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na projektu »Uloga unutarstaničnog života Francisella tularensis u patogenezi eksperimentalne tularemije« na Katedri za mikrobiologiju i parazitologiju, 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom na određeno vrijeme od 4 godine, u kojem roku treba steći akademski stupanj doktora znanosti.

Uvjeti:

Obvezni uvjeti:

– razina 7. sukladno Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru: završen studij medicine (dr. med.) ili diplomski studij sanitarnog inženjerstva (mag. sanit. ing.) ili integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije (mag. pharm.) ili diplomski studij molekularne biologije (mag. biol. mol.) ili diplomski studij biotehnologije u medicini (mag. biotechn. med.) ili diplomski studij molekularne biotehnologije (mag. ing. biotechn.)

– ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom) 4,0 ili veći

– izvrsno znanje engleskog jezika

– probni rad 4 mjeseca.

Dodatni kriteriji:

– informatička pismenost

– dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad

– sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: pismo zamolbe (motivacijsko pismo), životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, prijepis ocjena završenog studija s prosjekom ocjena, pismo preporuke.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe obaju spolova (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03.).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci, Ulica braće Branchetta 20, Rijeka.

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet u Rijeci