Povjerenstvo Za Staleška Pitanja

Povjerenstvo Za Staleška Pitanja Strukovnog Rarzreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva:

PETRA KNEŽEVIĆ

dipl.sanit.ing.

Predsjednik Povjerenstva Za Staleška Pitanja

DEJAN PRGIĆ

dipl.sanit.ing.

Član Povjerenstva Za Staleška Pitanja

ANA NOVAK

dipl.sanit.ing.

Član Povjerenstva Za Staleška Pitanja

 

Povjerenstvo za staleška pitanja obavlja sljedeće poslove:

1. organizira registar članova Komore,

2. daje i obnavlja odobrenja za samostalan rad,

3. predlaže Vijeću Strukovnog razreda oduzimanje odobrenja za samostalan rad,

4. predlaže standarde i normative u praksi,

5. predlaže najniže cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica Komore izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti,

6. utvrđuje cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica Komore iz opsega dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja,

7. brine o kvaliteti, sadržaju i organizaciji djelatnosti članica Komore

8. koordinira odnose među đanevirna te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,

9. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća,

10. daje stručno mišljenje kod pripreme propisa na području djelatnosti članica Komore

11. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo može imenovati stručnu grupu.