Povjerenstvo Za Stručni Nadzor, Stručna Pitanja I Kvalitetu

Povjerenstvo Za Stručni Nadzor, Stručna Pitanja I Kvalitetu Strukovnog Rarzreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva:

dr.sc. ANDRIJA LESAR

dipl.sanit.ing.

Predsjednik Povjerenstva Za Stručni Nadzor, Stručna Pitanja I Kvalitetu

mr. sc. VEDRANA JURČEVIĆ PODOBNIK

dipl.sanit.ing.

Član Povjerenstva Za Stručni Nadzor, Stručna Pitanja I Kvalitetu

doc. dr. sc. DIJANA TOMIĆ LINŠAK

dipl.sanit.ing.

Član Povjerenstva Za Stručni Nadzor, Stručna Pitanja I Kvalitetu

 

 

Povjerenstvo za stručni nadzor i stručna pitanja obavlja sljedeće poslove:

1. izrađuje prijedlog liste pripadnika pojedine djelatnosti članica Komore koji će provoditi stručni nadzor,

2. donosi stručne kriterije po kojima će se provoditi stručni nadzor,

3. izrađuje godišnji plan stručnog nadzora,

4. vodi evidenciju o provedenom stručnom nadzoru i predloženim mjerama,

5. sačinjava godišnje izvješće o stručnom nadzoru,

6. predlaže program edukacije pripadnika djelatnosti članice Komore za provođenje kontrole kvalitete,

7. koordinira provođenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom, sanitarnom inspekcijom, inspekcijom zaštite okoliša, vodopravnom inspekcijom, građevinskom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo, zaštitu okoliša, vodoopskrbu i građevinarstvo.

8. sudjeluje pri utvrđivanju standarda i normativa usluga djelatnosti članice Komore

9. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji utječu na razvoj djelatnosti članice Komore

10. razmatra, daje mišljenje i utvrđuje stajalište i o drugim stručnim pitanjima,

11. surađuje sa stručnim društvima i visokim učilištima, a po potrebi i sa ministarstvom nadležnim za zdravstvo, okoliš, poljoprivredu, ruralni razvoj, građevinarstvo i vodoopskrbu.

12. vodi brigu i nadzor o opsegu i kvaliteti stručnog djelovanja pripadnika djelatnosti članica Komore

13. vodi brigu o unapređivanju vrsnoće stručnog djelovanja, opreme i organizacije djelatnosti članica Komore

14. surađuje sa zdravstvenom inspekcijom, sanitarnom inspekcijom, inspekcijom zaštite okoliša, vodopravnom inspekcijom, građevinskom inspekciji u provedbi inspekcijskog nadzora

15. svoj rad koordinira sa ostalim tijelima Komore,

16. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom te drugim općim aktima.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu.