Sustavi Kontrole Zdravstvene Ispravnosti Hrane U RH Nakon Ulaska U EU

Pozivamo Vas na stručno predavanje prema Planu trajnog usavršavanja HKZR SR DSI, koje će se održati u ponedjeljak, 26.05.2014., u 13.00  sati u VELIKOJ DVORANI   Zavoda za javno zdravstvo ” Dr. Andrija Štampar”, Mirogojska cesta 16. Zagreb na temu: ”Sustavi kontorle zdravstvene ispravnosti hrane u Republici Hrvatskoj nakon ulaska u Europsku Uniju” predavač Prof. dr.sc. Jasna Bošnir, dipl.san.ing.