Članovi Komore

Članovi Komore

Članovi Komore su svi zaposleni sanitarni inženjeri/ tehničari na području Republike Hrvatske koji obavljaju poslove djelatnosti sanitarnog inženjerstva.

Članovi Komore mogu biti i svi ostali sanitarni inženjeri/ tehničari s položenim stručnim ispitom.

 

Prava članova Komore su:

• svaki član Komore ima pravo birati članove tijela Komore i pravo biti biran u ta tijela,

• pravo na usluge Komore koje proizlaze iz članka 9. Statuta,

• pravo sudjelovanja na tečajevima trajnog usavršavanja, seminarima, simpozijima i drugim oblicima stručnog usavršavanja koje organizira Komora,

• ostala prava utvrđena općim aktima Komore,

 

Obveze članova Komore su:

• poštivanje svih propisa koje donose tijela Komore,

• rad u stručnim povjerenstvima i radnim grupama Komore,

• redovito dostavljanje podataka prema propisima Komore,

• ispunjavanje svih obveza prema Komori, koje proizlaze iz ovog Statuta, općih akata Komore i drugih pozitivnih propisa,

• redovito plaćanje članarine Komore