Povjerenstvo Za Etiku I Deontologiju

Povjerenstvo Za Etiku I Deontologiju Strukovnog Razreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva:

doc. dr. sc. DARIO BRDARIĆ

dipl.sanit.ing.

Predsjednik Povjerenstva Za Etiku I Deontologiju

LJILJANA ČAVAR

dipl.sanit.ing.

Član Povjerenstva Za Etiku I Deontologiju

MIRJANA GAVRAN

bacc.sanit.ing.

Član Povjerenstva Za Etiku I Deontologiju

 

 

Povjerenstvo za etiku i deontologiju obavlja sljedeće poslove:

1. izrađuje prijedlog Kodeksa etike i deontologije,

2. prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,

3. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća,

4. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,

5. svoj rad koordinira sa ostalim tijelima Komore,

6. poduzima potrebne prethodne radnje za provođenja postupka pred Sudom Komore,

7. surađuje s Nacionalnim bioetičkim povjerenstvom za medicinu, Etičkim povjerenstvima stručnih udruga, drugih Komora i zdravstvenih ustanova,

8. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu.