Najčešći Upiti Vezani Uz Članstvo

Tko je obavezan biti članom Hrvatske komore zdravstvenih radnika- Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva?

Tko je iznimka od obaveznog učlanjenja u Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika- Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva?

Što sve obuhvaća poslove djelatnosti sanitarnog inženjerstva?

Dali je obavezno učlanjenje u Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika- Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva, ako radimo u jedinicama za provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD)?

Dali sanitarni inspektor ima obavezu učlanjenja u Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika- Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva?

Što je sve potrebno za upis u registar Hrvatske komore zdravstvenih radnika- Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva?

Gdje se sve može prijaviti polaganje stručnog ispita?

Tko je sve dužan položiti stručni ispit?

Kako i gdje se sve može obaviti plan i program pripravničkog staža?

Stručni ispit za zdravstvene radnike

Od kojih se predmeta sastoji polaganje stručnog ispita?