Delegati skupštine HKZR SR DSI

1. Područno Vijeće:

DANČEK MIRKO

SANJA DOBRENIĆ BELČEVIĆ

ANĐELKO ŠMIT

GRKOVIĆ ŽELJKA

LADAN IVA

NIKOLINA BARANJ

ORŠIĆ SILVIO

VEDRAN STANEŠIĆ

2. Područno Vijeće:

GRGIĆ IVANKA

DEANKOVIĆ DAVORIN

JURIĆ DRAGANA

3. Područno Vijeće:

VUKIĆ LUŠIĆ DARIJA

GLAD MARIN

4. Područno Vijeće:

KRISTIJAN DOMAZET

KARAČIĆ TONČI

OŽIĆ PAIĆ VLADO