Delegati skupštine HKZR SR DSI

1. Područno Vijeće:

DANČEK MIRKO

 

JAGIĆ VEDRAN

 

KECERIN ROBERT

 

GRKOVIĆ ŽELJKA

 

LADAN IVA

 

MLINAR ZDENKO

 

ORŠIĆ SILVIO

 

HORVATIĆ INGA

 

2. Područno Vijeće:

PUHARIĆ DALIBOR

 

DEANKOVIĆ DAVORIN

 

JURIĆ DRAGANA

 

3. Područno Vijeće:

VUKIĆ LUŠIĆ DARIJA

 

GLAD MARIN

 

4. Područno Vijeće:

EFENDIĆ NADA

 

KARAČIĆ TONČI

 

OŽIĆ PAIĆ VLADO