Povjerenstvo Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje

Povjerenstvo Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje Strukovnog Rarzreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva:

prof. dr. sc. MARINA ŠANTIĆ

dipl.sanit.ing.

Predsjednik Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje
marina.santic@medri.uniri.hr

 

doc.dr.sc. LOVORKA BILAJAC

dipl.sanit.ing.

Član Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje

 

DAVOR OBLAK

dipl.sanit.ing.

Član Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje

 

MARINA PETRIĆ

bacc.sanit.ing.

Član Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje

 

 

 

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje obavlja sljedeće poslove:

1. daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnosti članice Komore,

2. utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnog usavršavanja pripadnika djelatnosti članica Komore, te organiziranje trajnog usavršavanja,

3. daje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti,

4. izrađuje nacrt standarda i normativa u edukaciji,

5. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća,

6. predlaže grane specijalizacije, trajanje, sadržaj i program specijalizacije i užih specijalnosti,

7. predlaže trajanje, sadržaj i program preddiplomskih i diplomskih studija djelatnosti, te trajanje program poslijediplomskih studija,

8. daje mišljenje ministarstvu o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža,

9. organizira i nadzire trajno usavršavanje pripadnika djelatnosti članica Komore.

10. surađuje s visokim učilištima i resornim ministarstvima u pogledu potrebnog broja studenata, sadržaja i obliku preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave,

11. organizira trajnu izobrazbu samostalno ili u suradnji sa stručnim udrugama i visokim učilištima ili odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama,

12. donosi odluku o priznavanju i kategorizaciji oblika trajne izobrazbe,

13. promiče znanstveni rad iz područja djelatnosti članica Komore

14. imenuje i razrješuje članove i tajnika ispitne komisije Komore za provođenje ispita u slučajevima neispunjavanja uvjeta za produženje odobrenja za samostalan rad,

15. koordinira svoj rad s ostalim tijelima Komore,

16. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu.