Vijeće Strukovnog razreda

Vijeće Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva:

doc. dr. sc. ALEKSANDAR BULOG

dipl.san.ing.

Predsjednik Vijeća Strukovnog Razreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva

 

DARIO BRDARIĆ

dipl.san.ing.

Zamjenik Predsjednika Vijeća Strukovnog Razreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva

 

prof. dr. sc. MARINA ŠANTIĆ

dipl.san.ing.

Član Vijeća Strukovnog Razreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva

 

mr.sc. VEDRANA JURČEVIĆ PODOBNIK

dipl.san.ing.

Član Vijeća Strukovnog Razreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva

 

SANJA DOBRENIĆ

bacc.san.ing.

Član Vijeća Strukovnog Razreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva

 

IVAN ŠKES

dipl.san.ing.

Član Vijeća Strukovnog Razreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva

 

BRUNO CVETKOVIĆ

dipl.san.ing.

Voditelj Strukovnog Razreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva

 

DANIJEL BRKIĆ

dipl.san.ing.

Zamjenik Voditelja Strukovnog Razreda Za Djelatnost Sanitarnog Inženjerstva