Obavijest Zdravstvenim Ustanovama

Zagreb, 15.11.2014.

Klasa: 003-08/14-01/183;

Ur.broj: 351/01-14-30

 

Zdravstvenim ustanovama
u Republici Hrvatskoj
OBRAČUN PLAĆA

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je na redovnoj Skupštini Hrvatske komore zdravstvenih radnika održanoj dana 15. studenog 2014.god. donesena Odluka (Klasa: 003-08/14-01/183; Ur.broj: 351/01-14-30) kojom se određuje da:

  • Minimalni iznos mjesečne članarine HKZR iznosi 40,00 kn
  • Visina mjesečne članarine iznosi i dalje 0,8 % od neto plaće svakog pojedinog člana HKZR te da se
  • Iznos minimalnog iznosa članarine od 40,00 kn odnosi samo na članove HKZR čiji iznos propisane članarine od 0,8% neto plaće iznosi manje od 40,00 kn.

Molimo Vas da se prilikom odvajanja dijela iznosa od neto plaće za obustave članarine svojih zdravstvenih djelatnika pridržavate gore navedenih iznosa.

Također Vas molimo da obustave članarine uplaćujete za svakog člana zasebno, kako bismo imali uvid u ispunjavanje članskih obveza i evidenciju istih u registru članova HKZR.

IBAN: HR98 2340009 1510431346

PREUZMI Obavijest o plaćanju članarina (2)