Trajno Usavršavanje

U nastavku možete pogledati Planove trajnog usavršavanja koje je odobrilo Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva, a potvrdilo ih je i Vijeće HKZR-a.

Popis će se nadopunjavati nakon odobrenja novopristiglih Planova.

 

2018.

Planove možete preuzeti klikom na natpis određene ustanove.

HZJZ -Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
Medicinski fakultet u Rijeci – Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
NZJZ Primorsko goranske županije – Prijava plan atrajnog usavršavanja 2018
Opća bolnica Nova Gradiška – Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Bjelovarsko bilagorske županije- Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Dubravačko neretvanske županije – Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Istarske županije- Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Karlovačke županije -Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Koprivničko križevačke županije- Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Krapinsko zagorske žuanije – Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Sisačko moslavačke županije-Prijava plana terajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Sveti rok Virovitičko podravske županije-Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Šibensko kninske županije-Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Varaždinske županije- Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Zadar- Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Zagrebačke županije -Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
NZJZ Splitsko dalmatinske županije – Prijava plana trajnog usavršavanja 2018
ZZJZ Osječko baranjske županije -Plan trajnog usavršavanja 2018
NZJZ Dr. A. Štampar- Plan trajnog usavršavanja 2018.

2017.

HZZJZ
NZJZ dr. A. Štampar, Zagreb
Podružnica gradska bolnica Nova Gradiška
ZZJZ Bjelovarsko-bilogorske županije
ZZJZ Dubrovačko-neretvanske županije
ZZJZ Istarske županije
ZZJZ Karlovačke županije
ZZJZ Koprivničko-križevačke županije
ZZJZ Krapinsko-zagorske županije
ZZJZ Osječko-baranjske županije
ZZJZ Primorsko-goranske županije
ZZJZ Sisačko-moslavačke županije
ZZJZ Sveti rok Virovitičko-podravske županije
ZZJZ Varaždinske županije
ZZJZ Zadar
ZZJZ Zagrebačke županije

 

 

 

PLANOVI TRAJNOG USAVRŠAVANJA – po datumima

TRAJNO USAVRSAVANJE – DSI – 2011

[/toggler]