Tumačenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH na Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Poštovani članovi, u nastavku donosimo tumačenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH odredbi Zakona o djelatnostima u
zdravstvu koje se odnose na obvezu učlanjenja u Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika.

Tumačenje MZSS DIO 1.

Tumačenje MZSS DIO 2.