Osnovano i imenovano ispitno povjerenstvo na stručnim ispitima zdravstvenih radnika

Na temelju članka 14. i članka 15. Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11) ministar zdravlja Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Rajko Ostojić, dr.med., donio je 17.02.2012. godine Rješenje o osnivanju i imenovanju ispitnog povjerenstva na stručnim ispitima zdravstvenih radnika za sanitarne tehničare, stručne prvostupnike sanitarnog inženjerstva, sveučilišne prvostupnike sanitarnog inženjerstva, sanitarne inženjere, diplomirane sanitarne inženjere i magistre sanitarnog inženjerstva.

U navedeno ispitno povjerenstvo imenovani su:

1. Iz predmeta “EPIDEMIOLOGIJA I HIGIJENA”:
Dragica Majstorović, dipl.san.inž.
Mr.sc. Vedrana Jurčević-Podobnik, dipl.san.inž.

2. Iz predmeta “MIKROBIOLOGIJA”:
Prof.dr.sc. Marina Šantić, dipl.san.inž.
Dr.sc. Ivana Gobin, dipl.san.inž.

3. Iz predmeta “ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA”:
Prof.dr.sc. Jasna Bošnir, dipl.san.inž.
Dr.sc. Aleksandar Bulog, dipl.san.inž.

Rješenje je stupilo na snagu danom donošenja.