Osnovna Zaštita na Radu u Zdravstvenoj Ustanovi

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavam da će se odgođeno predavanje koje se trebalo održati 15.05.2015. god. prema planu trajnog usavršavanja za strukovni razred sanitarnog inženjerstva, na temu ” Osnovna zaštita na radu u zdravstvenoj ustanovi” održati 19.09.2015.god.  u  Zavodu za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2, Zadar, Hrvatska.

Predavač Slavice Trumbić, dip.ing.sig.,dip.san.ing.,

Srdačan pozdrav.