JAVNI POZIV

Klasa: 025-01/23-05/13

Ur.broj: 351/07-23-1

Zagreb, 1. veljače 2023.

Na temelju članka 33. i 34. Pravilnika o  sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva, Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje Strukovnog razreda Hrvatska komore zdravstvenih radnika raspisuje:
 

JAVNI POZIV

za izbor predavača za  pripremu stručnih on-line predavanja za članove SR DSI u 2023. godini u postupcima trajnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva.

I.

Pozivaju se zainteresirane osobe da se prijave na javni poziv za izbor predavača za  pripremustručnih on-line predavanja za članove SR DSI u 2023. godini u postupcima trajnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva (dalje u tekstu: predavač).

Osnovne zadaće predavača jesu pripremiti sažetak jednog ili više on-line stručnih predavanja iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva, te ga prezentirati članovima Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva Hrvatske komore zdravstvenih radnika  (SR DSI HKZR) putem on-line „ZOOM platforme“ u vremenu i na način koje odredi SR DSI HKZR.

II.

Predavač može biti:

  • Član Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva HKZR sa važećim odobrenjem za samostalan rad i podmirenim svim obvezama prema HKZR.

III.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za predavača su:

  • zadovoljeni uvjeti utvrđeni točkom II. Javnog poziva
  • prijava s naznakom imena i prezimena, OIB-a, broja članske iskaznice
  • pripremljen i dostavljen sažetak predavanja ( minimalno 250 znakova )

Prijave se dostavljaju na adresu elektroničke pošte ured@dsi.hkzr.hr s naznakom »Prijava za izbor predavača za  pripremu stručnih on-line predavanja za članove SR DSI u 2023. godini «.

Prijave traju 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnoj stranici Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva (http://dsi.hkzr.hr/).

IV.

Predavače odabire Vijeće SR DSI HKZR nakon provedenog javnog poziva i izbora kandidata.

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni u roku od 15 dana od donošenja odluke Vijeća SR DSI HKZR o izboru predavača na mrežnoj stranici Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva (http://dsi.hkzr.hr/).

Kandidati koji su se prijavili na javni poziv, a nisu uvršteni u popis predavača nemaju pravo žalbe na odluku Vijeća SR DSI HKZR.

Odabrani predavači ostvaruju pravo na upis 10 bodova po posebnoj odluci Vijeća SR DSI HKZR u postupcima priznavanja, kategorizacije i vrednovanja stručnog usavršavanja.

V.

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome javnom pozivu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva

Zagreb, 2. veljače 2023.g.