Kategorija: Obavijesti 1. Područnog Vijeća

I Područno vijeće čini:
1. Grad Zagreb,
2. Zagrebačka županija.
3. Krapinsko-zagorska županija,
4. Sisačko-moslavačka županija
5. Karlovačka županija
6. Varaždinska županija,
7. Koprivničko-križevačka županija,
8. Međimurska županija
9. Bjelovarsko –bilogorska županija