Pripravnički staž i stručni ispit-zamolba za prijem u MZSS

Temeljem brojnih upita djelatnika sanitarnog inženjerstva u svezi (nemogućnosti) obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita poslali smo u Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske Zamolbu za prijem.