Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (N.N. 02/11)

Poštovani članovi,

U Narodnim novinama, 04.01.2011. godine, objavljen je Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (N.N. 02/11).

IZDVAJAMO IZ PRAVILNIKA:

Članak 28.

Zdravstveni radnici u djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju više od godinu dana radnoga iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva oslobađaju se obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita.

Zdravstveni radnici u djelatnosti sanitarnog inženjerstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju manje od godinu dana radnoga iskustva na poslovima sanitarnog inženjerstva nakon stečenih godinu dana radnoga iskustva moraju položiti stručni ispit.

Pogledaj Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (N.N. 02/11).