UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI S RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.

U rujnu 2011. godine prihvaćena je ponuda Raiffeisen Bank Austria d.d. po kojoj će članovi HKZR – Strukovni razred DSI dobrovoljno moći koristiti pogodnosti koje mogu ostvariti u RBA kao članovi HKZR-a. Navedenom suradnjom HKZR nema materijalnih obveza prema RBA, a korištenje pogodnosti za članove HKZR – SR DSI je dobrovoljno.

Pogledaj Ponudu