HKZR – HUSI

Obavještavaju se zdravstveni radnici djelatnosti sanitarnog inženjerstva da je Hrvatska komora zdravstvenih radnika ustanova s javnim ovlastima te da su obvezni biti članovi ove Komore, ako rade na poslovima te djelatnosti, te moraju imati Odobrenje za samostalan rad izdano od navedene Komore.

S obzirom da, sa sjedištem u Rijeci, djeluje Komora HUSI (skraćeni naziv Hrvatske udruge za sanitarno inženjerstvo – Komore sanitarnih inženjera i tehničara), koja je dobrovoljna strukovna udruga za sanitarno inženjerstvo, mole se zdravstveni radnici ove djelatnosti da vode računa o navedenom prilikom podnošenja Zahtjeva za upis u registar članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika, čime ostvaruju i uvjete za dobivanje Odobrenja za samostalan rad.