SEMINAR ODGOĐEN – PRIMJENA NETOPLINSKIH METODA U ZDRAVSTVENOJ KONTROLI I SIGURNOSTI VOĐENJA PROIZVODNJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

VAŽNO! SEMINAR SE ODGAĐA! O TOČNOM TERMINU SEMINARA BITI ĆETE OBAVIJEŠTENI PUTEM INTERNETSKIH STRANICA SR DSI HKZR!

 

Poštovani,
Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva i Hrvatska sanitarna udruga organiziraju seminar:

“PRIMJENA NETOPLINSKIH METODA U ZDRAVSTVENOJ KONTROLI I SIGURNOSTI VOĐENJA PROIZVODNJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI”

koji će se održati 9.11.2012., u Zagrebu, u dvorani Zagorka hotela Porin, Sarajevska 41.

Seminar će biti bodovan od Hrvatske komore zdravstvenih radnika, prema Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju i aktivno sudjeluju u radu seminara.

Srdačan pozdrav,
Sekcija za edukaciju i međunarodnu suradnju HSU-a
Emilija Friganović, dipl.ing., v.r.
voditeljica sekcije

PREDSJEDNIK HKZR-a
Voditelj SR DSI
Mirko Kelava, san.ing., v.r

Program i Prijavnicu možete preuzeti ovdje

VAŽNO! SEMINAR SE ODGAĐA! O TOČNOM TERMINU SEMINARA BITI ĆETE OBAVIJEŠTENI PUTEM INTERNETSKIH STRANICA SR DSI HKZR!