Objavljen Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 14/13) s Programom pripravničkog staža za djelatnost sanitarnog inženjerstva

U Narodnim novinama broj 14. od 04.02.2013. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika, a u prilogu kojega se nalazi Program pripravničkog staža za djelatnost sanitarnog inženjerstva.
Navedeni Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, a možete ga pogledati na linku:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_14_234.html