Poziv za prijavu u rad u Povjerenstvo za stručna pitanja, stručni nadzor i kvalitetu HKZR – SR DSI

Pozivaju se svi članovi HKZR-SR DSI, zainteresirani za rad u Povjerenstvu za stručna pitanja, stručni nadzor i kvalitetu SR DSI, da pošalju popunjenu PRIJAVNICU do 15.06.2013.godine. Detaljnija uputa nalazi se na Obrascu iz priloga.

-preuzmi prijavnicu-