Poziv za prijavu u rad u Povjerenstvu za staleška pitanja HKZR – SR DSI

Poziv za prijavu u rad u Povjerenstvu za staleška pitanja HKZR – SR DSI

Pozivaju se svi članovi HKZR-SR DSI, zainteresirani za rad u Povjerenstvu za staleška pitanja SR DSI, da pošalju popunjenu PRIJAVNICU do 11.06.2013.godine. Detaljnija uputa nalazi se na Obrascu iz priloga.

-preuzmi prijavnicu-

 

 

Administrator