POZIV ČLANOVIMA HKZR-SR DSI, DA SE PRIJAVE ZA RAD U STALNIM POVJERENSTIMA SR

Temeljem članka 11. Pravilnika o radu Stalnih povjerenstava HKZR upućuje se slijedeći

POZIV

Članovima Hrvatske komore zdravstvenih radnika, djelatnost sanitarnog inženjerstva, da se prijave za rad u stalnim Povjerenstvima strukovnog razreda.

Članovi koji su zainteresirani za rad u Povjerenstima trebaju poslati svoje prijave sa životopisom i zamolbom za koje povjerenstvo se prijavljuju na elektronsku adresu Voditelja Strukovnog razreda (bruno.cvetkovic@dsi.hkzr.hr).

Djelokrug rada pojedinih povjerenstava možete pronaći u Pravilniku o radu Stalnih Povjerenstava HKZR na linku http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2011/10/Pravilnik-o-radu-Stalnih-Povjerenstva-HKZR1.pdf

Stalna povjerenstva Strukovnog razreda za koje se raspisuje poziv:
1. POVJERENSTVO ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU SR DSI
2. POVJERENSTVO ZA EDUKACIJU I TRAJNO USAVRŠAVANJE SR DSI
3. POVJERENSTVO ZA STRUČNI NADZOR, STRUČNA PITANJA I KVALITETU SR DSI
4. POVJERENSTVO ZA STALEŠKA PITANJA SR DSI

NAPOMENA:
– Svako povjerenstvo čini najmanje tri(3) člana
– Početak izbora je 10.03.2014 godine i traje 8 dana od dana objave na web stranici HKZR-SR DSI
– Prijave sa životopisima i zamolbom za koje povjerenstvo se prijavljuj kandidati moraju poslati na elektronsku adresu Voditelja Strukovnog razreda bruno.cvetkovic@dsi.hkzr.hr
– U obzir će se uzimati samo prijave zaprimljene pravovremeno sa svim traženim prilozima i informacijama.

Voditelj Strukovnog razreda djelatnosti sanitarnog inženjerstva
Bruno Cvetković, dipl.san.ing., v.r.