Plan Provedbe Mjera Sprečavanja I Suzbijanja Zaraznih Bolesti Koje Su Propisane Člankom 57. Zakona O Zaštiti Pučanstva Od Zaraznih Bolesti

Plan provedbe mjera sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti koje su propisane člankom 57. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

22.05.2014.

Zagreb, 21. svibnja 2014.- temeljem Odluke o proglašavanju opasnosti od epidemije zaraznih bolesti za područje Vukovarsko- srijemske, Brodsko-posavske i dijelove Požesko-slavonske i Sisačko-moslavačke županije od 21. svibnja 2014.g., točke 3 kojom se zadužuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo za izradu Plana provedbe mjera iz točke 2., u nastavku Vam dostavljamo Plan provedbe mjera rad i sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti koje su propisane člankom 57. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Plan provedbe mjera radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti

1.       Asanacija terena

Nakon povlačenja vode sa poplavljenih područja komunalne službe, veterinarski servisi i druge službe zadužene za sanaciju područja moraju provesti, odvoz krupnog i drugog otpada, zbrinjavanje lešina životinja, ostataka hrane, uklanjanje nanesenog mulja u naseljima i objektima,  te čišćenje i pranje komunalne infrastrukture i javnih, gospodarskih i stambenih objekata.

2.       Pranje, sušenje i dezinfekcija svih objekata koji se trebaju vratiti u funkciju

Komunalne službe i druge organizirane službe koje obavljaju javne radove trebaju provoditi i pomagati građanima u provođenju čišćenja stambenih i svih drugih objekata. Potrebno je provesti organizirano sušenje za to predviđenom aparaturom. Sav namještaj koji ostaje se treba iznijeti na otvoreno i dobro oprati i osušiti. Nakon sušenja zidova potrebno je provesti tretman protiv gljivica algicidima (posebno uputstvo).

Nakon što je sve očišćeno i osušeno potrebno je provesti dezinfekciju prostora zidova, podova i površina od strane stručnih i za to ovlaštenih osoba. Dezinfekciju je potrebno provesti prskanjem ili hladnim zamagljivanjem s nekim od dezinficijensa registriranih u RH. Preporučljivo je da to budu kvarterni amonijevi spojevi ili njihove kombinacije s drugim dezinficijensima uz doziranje prema uputama proizvođača.

3.       Čišćenje i dezinfekcija individualnih vodoopskrbnih objekata te pražnjenje septičkih jama

Nakon povlačenja voda iz individualnih vodoopskbnih objekata/zdenaca potrebno je potpuno ispumpati vodu, stjenke zdenaca dobro oprati šmrkom pod visokim tlakom ili mehanički, te ponovo ispumpati vodu. Nadošlu vodu potrebno je hiperklorirati i nakon 24 sata provjeriti koncentraciju klora i ukoliko je ista uredu voda je spremna za upotrebu. Septičke jame je potrebno ispumpati i sadržaj zbrinuti na odgovarajući način. Navedeno je potrebno provesti od strane stručnih ili za to obučenih osoba.

4.       Deratizacija

Potrebno je provesti deratizaciju parafiniziranim raticidnim mamcima s antikoagulantima druge generacije sukladno pravilima struke, a okvirno prema sljedećim normativima:

Stambeni objekti 300 grama po objektu
Gospodarski objekti (štale, skladišta i spremišta) 500 g po objektu
Kanalizacija 1000 g na 1000 m kanalizacije raspoređenih na 10 mjesta
Obale vodotokova 100 g svakih 100 m rubne dužine
Javna površina 100 g na 50 m2 tlocrtne površine
Škole, vrtići, javni prostori 100 g na 50 m2 tlocrtne površine (zaštićeno) i oko objekta 50 g na 10 m dužnih
Trgovine i ugostiteljstvo 50 g na 10 m2

Navedeno je potrebno provesti od strane stručnih ili za to ovlaštenih osoba.

Pri izradi lokalnih operativnih planova treba voditi računa o tome da se obuhvati širi pojas objekata izvan poplavljenih područja, zbog migracije glodavaca sa poplavljenih na nepoplavljena područja.

5.       Dezinsekcija

Po povlačenju vode potrebno je obaviti larvicidni tretman svih otvorenih vodnih površina stajačica, posebno zaostalih poplavnih voda izvan i u području inundacije, te taložnice kanalizacijskog sustava i septičke jame. Tretman trebaju obaviti stručne i za to ovlaštene osobe, sredstvima registriranim u RH, dozama i količinama prema uputstvima proizvođača, svakih 14 dana, kontinuirano do završetka sezone. Adulticidni tretman sa zemlje ili iz aviona treba obaviti po procjeni brojnosti komaraca koju će obaviti stručne službe županijskih zavoda za javno zdravstvo.

6.       Objekti za prihvat evakuiranih

U objektima za prihvat evakuiranih potrebno je osigurati opskrbu zdravstveno ispravnom vodom, sanitaciju i uvjete za obavljane osnovne higijene, opskrbu zdravstveno ispravnom hranom (suhom ili pripremljenim u kontroliranim i nadziranim objektima), kontinuiranu medicinsku skrb (hitna medicinska pomoć i liječnik obiteljske medicine), lijekove i medicinska pomagala, kontinuirani epidemiološki i sanitarni nadzor.

7.       Osobe koje provode asanaciju na terenu

Za osobe koje borave na terenu radi obavljanja asanacije potrebno je osigurati oskrbu zdravstveno ispravnom vodom, zdravstveno ispravnom hranom i osigurati im adekvatni smještaj sukladno higijenskim standardima. Također, potrebno im je osigurati zaštitnu opremu (gumene rukavice, gumene čizme, radna odijela, zaštitne naočale, jednokratne kirurške maske) i upoznati ih s mjerama zaštite zdravlja pri poslovima na asanaciji te provjeriti cjepni status i po potrebi docijepiti protiv tetanusa i eventualno drugim cjepivima prema epidemiološkoj indikaciji.

8.       Bolnički smještaj

U općim bolnicama ugorženih županija potrebno je osigurati mogućnost smještaja, odnosno dodatne kapacitete za smještaj i liječenje (izolaciju) eventualno oboljelih od zaraznih i drugih bolesti i ozljeda.

9.       Osiguravanje prostora za rad liječnicima primarne zdravstvene zaštite

Za liječnike primarne zdravstvene zaštite čije su ambulante poplavljene odnosno čija je populacija evakuirana/ izmještena potrebno je u okviru doma zdravlja osigurati prostor za rad i prihvat pacijenata.

10.   Županijski zavodi za javno zdravstvo

Županijski zavodi za javno zdravstvo dužni su osigurati pojačani rad i kontinuiranu pripravnost te dnevno izvještavati Hrvatski zavod za javno zdravstvo o situaciji na terenu koja bi mogla imati utjecaja na zdravlje ljudi uključujući pojavu zaraznih bolesti (uključujući nulto izvještavanje) kao i provedene mjere.

11.   Privremeno raspoređivanje epidemiologa i sanitarnih inspektora na ispomoć u ugrožena područja

Radi pojačane potrebe za radom epidemioloških službi  i sanitarne inspekcije na terenu, potrebno je predvidjeti privremeno raspoređivanje dodatnih epidemioloških timova u ugrožena područja. Predlaže se da u pripravnosti za premještaj budu po dva epidemiologa (ili epidemiološka tima) za županije sa ugroženim područjem i po tri sanitarna inspektora.

Preuzeto sa stranice http://www.zdravlje.hr/novosti/novosti/plan_provedbe_mjera_sprecavanja_i_suzbijanja_zaraznih_bolesti_koje_su_propisane_clankom_57_zakona_o_zastiti_pucanstva_od_zaraznih_bolesti