Uloga Medicinske Sestre u Radu Službe za Javno Zdravstvo

Dana 13.03.2015. godine u vremenu od 13:00-14:00, održat će se predavanje na temu ” Uloga medicinske sestre u radu službe za javno zdravstvo”. Predavanje će se održati u  ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE, Nazorova 23, Pula, Hrvatska. Predavač: Sandra Duras , med. sestra.