Odgoda Predavanja ” Oligodinamsko Djelovanje Kovina”

Predavanje s temom „Oligodinamsko djelovanje kovina“ koje se prema Planu treba održati 22. travnja 2015. godine održat će se 29. travnja 2015. godine s početkom u 13,00 sati u ZZJZ Zagrebačke županije Zaprešić, Mokrička 54 .

Hvala na razumijevanju,

 Snježana Čopor, dipl.sanit.ing.