Predavanja Prema Planu Trajnog Usavršavanja za 2015. Godinu, Karlovačka Županija

Dana 24.04.2015. godine, s početkom u 13.00 h, održat će se predavanje na temu “Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice“. Mjesto održavanja Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije dr.Vladka  Mačeka 48, Karlovac, Služba za epidemilogiju u predavaoni,  I.kat. Predavač:  Andreja Jurkaš, san.ing.

Dana 28.04.2015. godine, s početkom u 13.00 h, održat će se predavanje na temu „Monitoring peludi“. Mjesto održavanja Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, Služba za epidemiologiju u predavaoni, I.kat. Predavač:  mr.sc. Željka Cerovac, dipl.ing.