Obavijest Članstvu HKZR SR DSI

OBAVIJEST ČLANSTVU HKZR
SR za djelatnost sanitarnog inzenjerstva

 

Obavještavaju se članovi SR DSI-a da završava dvogodišnje razdoblje u svrhu sakupljanja bodova, u postupku trajnog stručnog usavršavanja, istekom obračunskog razdoblja po datumu izdavanja licence.

( Npr. za licencu koja je izdana 11. srpnja 2011 godine,  prvo dvogodišnje razdoblje završava 10.  srpnja 2013 godine, drugo dvogodišnje razdoblje završava 10.  srpnja 2015 godine, a treće dvogodišnje razdoblje završava 10.  srpnja 2017 godine.)

Sukladno članku 6. i članku 9. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR, zdravstveni radnici djelatnosti koje zastupa i predstavlja HKZR,  moraju proći provjeru stručnosti svakih šest godina, radi obnavljanja odobrenja za samostalan rad, a što se provodi vrednovanjem stručnog usavršavanja putem sustava bodovanja.

Magistri sanitarnog inženjerstva i diplomirani sanitarni inženjeri moraju tijekom šest godina steći 120 bodova, odnosno trebali bi svake dvije kalendarske godine (obračunsko razdoblje) steći 40 bodova. Sveučilišni prvostupnici sanitarnog inženjerstva, stručni prvostupnici sanitarnog inženjerstva, moraju tijekom šest godina steći 90 bodova, odnosno trebali bi svake dvije kalendarske godine (obračunsko razdoblje)  steći 30 bodova. Sanitarni tehničari moraju tijekom šest godina steći 60 bodova, odnosno trebali bi svake dvije kalendarske godine (obračunsko razdoblje) steći 20 bodova .

Mole se zdravstveni radnici sanitarne profesije, članovi SR DSI-a , da provjere svoje bodove, koje su stekli stručnim usavršavanjem, u Registru HKZR pomoću svojih korisničkih podataka, kako ne bi morali  polagati stručni ispit zbog nedovoljnog broja bodova.

Osobe na porodiljinom dopustu kao i osobe koje su duži vremenski period na bolovanju,  oslobođene su obveze skupljanja bodova u razdoblju dok postoje uvjeti za isto.

Zdravstvenom radniku sanitarne profesije može se odobriti umanjenje broja bodova  iz članka 2. stavak 1. i 2. ovog Pravilnika za određeno vremensko razdoblje, ako isti ima opravdani razlog za umanjenje broja bodova i ako je podnio pismeni zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova.

Za sva dodatna pitanja kontaktirati Ured Komore.

Administrator:
Sanja Dobrenić bacc.sanit.ing:
e-mail: sanja.dobrenic@dsi.hkzr.hr
Mob: 095/ 7722-013 (u uredovno vrijeme)

E-mail: sanitarno.inzenjerstvo@dsi.hkzr.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak: 8,00 – 16,00 sati
Utorak: 8,00 – 16,00 sati
Srijeda: 11,00 – 19,00 sati
Četvrtak: 8,00 – 16,00 sati
Petak: 7,00 – 15,00 sati