Sigurnost u Mikrobiološkom Laboratoriju

Obavještavamo Vas da će se sukladno Planu trajnog usavršavanja za zdravstvene radnike HKZR – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva za 2015. godinu predavanje na temu Sigurnost u mikrobiološkom laboratoriju“ održati u petak 06.11.2015. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama ZZJZ Koprivničko-križevačke županije, I kat., Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, Koprivnica; predavač Vlatka Janeš-Poje, dr.med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom.