Potpisan Sporazum o Suradnji Hrvatske Liječničke Komore i Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika

Obavijest članstvu

Slijedom inicijative i potrebe usuglašenog djelovanja u međusobnim poslovima i odnosima prema trećima koji se tiču pitanja od zajedničkog interesa za djelatnosti članova Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore zdravstvenih radnika na području sustava zdravstva i zdravstvene zaštite;

Hrvatska liječnička komora zastupana po predsjedniku mr.sc. Trpimiru Goluži, dr.med.i Hrvatska komora zdravstvenih radnika zastupana po predsjedniku Bruni Cvetkoviću, dipl.san.ing. sklopili su sporazum dana 13. studenoga 2015. na Plitvičkim Jezerima u sklopu Simpozija medicinskog prava u sustavu zdravstvene djelatnosti.

Sporazumom se utvrđuje suradnja između potpisnica istog u području djelatnosti potpisnica sporazuma u okviru njihovih zajedničkih interesa.

Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora zdravstvenih radnika surađivat će u slijedećim područjima i poslovima:

razmjeni iskustava uspostavom i održavanjem zajedničkih sastanaka, susreta i inicijativa,

provedbe edukacije članova potpisnica sporazuma,

uzajamnom povezivanju i suradnji u provedbi stručnih nadzora,

zajedničkoj suradnji u konkretnim područjima zaštite interesa i ugleda članova,

suradnji u odnosima sa državnim i drugim tijelima u zaštiti zajedničkih interesa i interesa članova,

suradnji s obrazovnim institucijama u području znanosti i visokog obrazovanja iz djelatnosti

članova potpisnica sporazuma,

sudjelovanju na konferencijama, simpozijima i seminarima te drugim znanstvenim skupovima,

organizaciji mogućih zajedničkih skupova i inicijativa,

provedbi postupaka očuvanja i unaprjeđivanja standarda profesija članova potpisnica sporazuma,

ostalima oblicima suradnje od zajedničkog interesa.

S ciljem aktivnog sudjelovanja i participiranja u kreiranju i definiranju standarda i normativa obavljanja djelatnosti čiji su nosioci i sudionici zdravstveni radnici članovi Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore zdravstvenih radnika, polazeći od instituta jasnog definiranja strukovnog prava kao važnog i nezaobilaznog elementa medicinskog, zdravstvenog prava.

 

 

Predsjednik HKZR

Voditelj SR DSI

Bruno Cvetković, dipl.san.ing., v.r.

 

Preuzmi: Obavijest clanstvu o sklopljenom sporazumu između HKZR i HLK