Odgoda predavanja – “Kontrola hrane na prisutnost THC – a i zakonska regulativa”

Obavještavamo Vas da se predavanje na temu “Kontrola hrane na prisutnost THC – a i zakonska regulativa” koje se trebalo održati 15.11.2016. godine u NZZJZ “dr. Andrija Štampar” u Velikoj dvorani u 13,00 sati, predavač prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. san. ing., odgađa.
Novi termin navedenog predavanja bit će objavljen naknadno.