HZJZ – predavanje 27/28.04.2017. Obavijesti Povjerenstva Za Edukaciju I Trajno Usavršavanje - 3. travnja 2017.


Poštovani,

 

u sklopu Plana trajnog usavršavanja u HZJZ za 2017. godinu, predviđeno je predavanje na temu: „Parmska deklaracija o okolišu i zdravlju – 5 godina nakon usvajanja“ za 27.04.2017.

Zbog nemogućnosti predavača da u tom terminu održi predavanje, predavanje odgađamo i održat će se sutradan 28.04.2017. u 13:00 sati.