Predavanje NZZJZ “dr. Andrija Štampar”

Obavještavamo Vas da se predavanje na temu “Detekcija i brojanje Legionella u vodi” koje se treba održati u utorak 23.05.2017. u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar” odgađa zbog spriječenosti predavača.
Novi termin predavanja bit će objavljen naknadno.