Predavanje ZZJZ Bjelovarsko bilogorske županije

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se sukladno Planu Trajnog usavršavanja za 2017.g. (strukovni razred sanitarnog inženjerstva) dana 26.05.2017. u 13:00 sati u prostorijama ZZJZ Bjelovarsko bilogorske županije održati predavanje na temu: HACCP, Predavač: Vedran Trupac, dipl.san,ing.