NZJZ Dr. A. Štampar, predavanje 19.09.2017

Poštovani članovi SR DSI,

Predavanje koje je zakazano 19.9.2017. god. u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. A. Štampar“, na temu „Specifičnost epidemije scabiesa u zatvorenom kolektivu“ neće moći biti održano.

Novi termin javit ćemo i objaviti na našoj web stranici.