Obavijest o promjeni članarine

OBAVIJEST ČLANOVIMA!

Uvođenje fiksnog iznosa članarine za članove Hrvatske komore zdravstvenih radnika – Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva

S danom 01. rujna 2019. godine Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva (u daljnjem tekstu: HKZR SR DSI) započela je s primjenom Odluke o iznosu fiksne članarine[1], koja propisuje jedinstvenu mjesečnu članarinu za članove Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva.

Prema navedenoj Odluci, novi iznosi članarine za članove Hrvatske komore zdravstvenih radnika Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva su:

  • 60,00 kuna mjesečno za članove koji posjeduju odobrenje za samostalan rad (licencu) za obavljanje poslova sanitarnog tehničara,
  • 80,00 kuna mjesečno za članove koji posjeduju odobrenje za samostalan rad (licencu) za obavljanje poslova prvostupnika sanitarnog inženjerstva te
  • 100,00 kuna mjesečno za članove koji posjeduju odobrenje za samostalan rad (licencu) za obavljanje poslova diplomiranog sanitarnog inženjera i magistra sanitarnog inženjerstva.

Novi iznosi članarine počinju se obračunavati od listopada 2019. godine prilikom obračuna plaće za rujan 2019. godine.  Članarina za članstvo u Komori plaća se mjesečno, i to najkasnije do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za protekli mjesec.

Kao član HKZR SR DSI dužni ste izvršiti svoje obveze sukladno Statutu i općim aktima Komore. Samo članovi koji redovito podmiruju članarinu, mogu ostvariti članska prava i mogućnosti koje donosi članstvo u HKZR SR DSI. Nepravovremeno podmirivanje ili nepodmirivanje članarine uzrokovat će nemogućnost ostvarivanja članskih prava HKZR SR DSI, te trošak zaračunavanja zateznih kamata, kao i troškova prisilne sudske naplate.

Kako biste izbjegli nepotrebne dodatne troškove, osigurajte si redovito i pravovremeno podmirivanje članarine za članstvo u HKZR-u: USKRATOM IZ PLAĆE (ISPUNITE I POTPIŠETE  IZJAVU O SUGLASNOSTI USKRATE IZNOSA ČLANARINE U KORIST HKZR-a SR DSI PRILIKOM MJESEČNOG OBRAČUNA PLAĆE – obrazac suglasnosti) ili OTVARANJEM TRAJNOG NALOGA (OTVORITE TRAJNI NALOG KOD SVOJE POSLOVNE BANKE ZA MJESEČNI PRIJENOS IZNOSA MJESEČNE ČLANARINE U KORIST HKZR-a).

Članarinu uplatite na račun Hrvatske komore zdravstvenih radnika:  

IBAN                                                      HR 98 2340009 1510431346

model                                                    00 poziv na broj

odobrenja:                                             OIB člana

opis plaćanja:                                       razdoblje za koje se uplaćuje

Zahvaljujemo se svim članovima koji su do sada redovito podmirivali svoje obveze prema Komori te očekujemo daljnje razumijevanje i potporu za naše aktivnosti.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika

       Predsjednik

       Bruno Cvetković, dipl.sanit.ing.


[1] Odluka o iznosu fiksne članarine je  odobrena i potvrđena od strane Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva, Skupštine Hrvatske komore zdravstvenih radnika i Vijeća Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva.