Prijedlog za nadopunu Nacrta Prijedloga zakona o zaštiti okoliša RH

Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva HKZR pripremio je i uputio Ministarstvu zaštite okoliša i prirode RH Prijedlog za nadopunu Nacrta Prijedloga zakona o zaštiti okoliša RH.

U nastavku donosimo izvadak iz Prijedloga:

U svezi Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti okoliša Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva predlaže nadopunu članka 255. u stavcima 1., 2, i 3. i to na način da se iza riječi: „…ili strojarski smjer“, nadoda: „ili smjer sanitarnog inženjerstva“.

Prema našem prijedlogu, nadopunjeni članak 255. Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti okoliša glasio bi:

Članak 225.

(1) Na radno mjesto glavnog inspektora zaštite okoliša može se rasporediti osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili smjer sanitarnog inženjerstva s najmanje deset godina radnog iskustva u struci od čega tri godine na poslovima inspekcije zaštite okoliša, te položenim državnim stručnim ispitom.

(2) Na radno mjesto višeg inspektora zaštite okoliša može se rasporediti osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili smjer sanitarnog inženjerstva s najmanje sedam godina radnog iskustva u struci od čega dvije godine na poslovima vezanim za poslove zaštite okoliša, te položenim državnim stručnim ispitom.

(3) Na radno mjesto inspektora zaštite okoliša može se rasporediti osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili smjer sanitarnog inženjerstva s najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te položenim državnim stručnim ispitom.

 

OBRAZLOŽENJE:

Magistri sanitarnog inženjerstva/diplomirani sanitarni inženjeri, obzirom na znanja i vještine koje stječu svojim obrazovanjem, zasigurno trebaju biti navedeni, zajedno s već navedenim strukama, u čl. 255. Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti okoliša, a omaškom su ispušteni.

 

S poštovanjem,

DOPREDSJEDNIK HKZR
Voditelj Strukovnog razreda za
djelatnost sanitarnog inženjerstva
Mirko Kelava