Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž

U Narodnim novinama broj 124 od 09. listopada 2013. godine objavljen je novi Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž. Zdravstvene ustanove obvezne su uskladiti svoje opće akte kojima se utvrđuje broj pripravničkih mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.