HKZR – SR DSI poslao Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH Prijedlog za dopunu Pravilnika

Dana 22. studenog 2013. godine HKZR – SR DSI poslao je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH Prijedlog za dopunu „Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu“ (NN 47/96, 56/2001) i „Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u srednjem školstvu“ (NN 1/96, 80/99) uvrštavanjem magistara sanitarnog inženjerstva/diplomiranih sanitarnih inženjera u iste.