HKZR – SR DSI poslao Ministarstvu zdravlja RH Prijedlog nadopune Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija” (NN 85/12)

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva uputio je dana 26. studenog 2013. godine Ministarstvu zdravlja RH “Prijedlog nadopune Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera  za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija” (NN 85/12) u smislu uvrštavnja magistara sanitarnog inženjerstva i diplomiranih sanitarnih inženjera u navedeni Pravilnik.

HKZR – SR DSI smatra da zdravstvena profesija “sanitarno inženjerstvo” može i mora pomoći u rješavanju problema vezanih uz sprečavanje, suzbijanje i kontrolu bolničkih infekcija. Na taj način bi se omogućilo i zdravstvenim radnicima djelatnosti sanitarnog inženjerstva, da u tom dijelu sustava zdravstva Republike Hrvatske, obavljaju poslove za koje su se školovali i za koje su kompetentni, a u cilju još kvalitetnije zdravstvene zaštite.