Environmental Health and Disaster Management

”Environmental health and disaster managemenet”

”Zdravstvena ekologija i postupanja u kriznim situacijama”

http://cieph.events/

5 dana stručnog tečaja 

23– 27. ožujka 2015.

Hotel Panorama

Trg Krešimira Čosića 9, Zagreb

Voditelj tečaja – Gosp. Bruno Cvetković

HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA –

Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva

 

U suradnji sa:

Mr Tim Hatch, Alabama Public Health Department, Americas IFEH Regional Group

Dr Peter Davey, Senior Lecturer, Griffith University Hon. Vice President, IFEH

Mr Ben Ryan, Director, Disaster Risk Reduction, Asia-Pacific Regional Group, IFEH

Mr James Williams, Aspen Medical Australia, Individual Member IFEH 

 

Suorganizator:

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

Pokrovitelji:

Ministarstvo zdravlja RH

 Grad Zagreb

 

Ciljevi

  • Ukazivanje važnosti infrastrukture i prakse u zdravstvenoj ekologiji prilikom upravljanja katastrofama i humanitarnim aktivnostima
  • Davanje pregledak ljučne infrastrukture zdravstvene ekologije i utjecaja na prirodne katastrofe
  • Razumjevanje što treba uzeti u obzir za smanjenje zdravstvenih rizika iz okoliša prilikom katastrofa
  • Istraživanje najbolje prakse za procjenu, rješavanje i reagiranje na katastrofe kroz zdravstvenu ekologiju.

 

Uvod

U posljednjih nekoliko desetljeća došlo je do stalnog porasta u količini i učestalosti prirodnih katastrofa[1]. Tijekom posljednjih četvrt stoljeća, izbubljeni su životi više od 3,4 milijuna ljudi zbog prirodnih katastrofa, s milijardama više pogođenih stanovnika, a desetine milijardi dolara troši se na popravljanje štete i obnovu života[2].

Osim zdravstvenih djelatnika, prilikom katastrofa potrebno je sudjelovanje niza drugih stručnjaka raznih zanimanja i svih razina uprava te je nuzna edukacija kako zdravstvenim radnicima sanitarnog inženjerstva tako i zdravstvenim radnicima drugih profila, inženjerima (prirodnih, tehničkih i biotehničkih stuka), stručnjacima za upravljanje katastrofama te studentima navedenih područja koji žele proširiti svoje razumijevanje uloge službi za zdravstvenu ekologiju i zaštitu okoliša tijekom pripravnosti i u fazama odgovora prilikom upravljanja u katastrofama.

Ključno je dobro upravljanje katastrofama kroz zdravstvenu ekologiju što uključuje zaštitu i ublažavanje rizika za sustave potrebne za opće zdravlje i dobrobit, kao što su opskrba vodom, sigurnost hrane, kanalizacija, gospodarenje otpadom i oborinske vode[3].

Kako se hrvatsko stanovništvo i gustoća dalje povećavaju tako se povećava i rizik katastrofe. Nadalje, povećana urbanizacija i   industrijalizacija stavlja sve veći dio svjetske zajednice u opasnost. Klimatske promjene su također vrlo značajan čimbenik koji utjeće na gradove i zajednice. ,

Ovaj tečaj će predstaviti ključnu ulogu zdravstvenih radnika i srodnih stručnjaka u prilagodbi i ublažavanju zdravstvenih rizika za zdravlje iz okoliša tijekom odgovora na katastrofe. To uključuje i potrebu za obavljanje procjene, identifikacije i rješavanje ključnih rizika, kao što su oni koji se odnose na pitku vodu, skloništa (prenatrpanost), sigurnost hrane, otpadne vode, vektorske zarazne bolesti i opasne materijale. Mnogi od tih rizika su unutar postojećih uloga mnogih zdravstvenih djelatnika, međutim, djelovanje prilikom katastrofa potrebno je i iz niza drugih zanimanja te svih razina vlasti. Tečaj se održava u partnerstvu između “Griffith University”, “International Federation of Environmental Health – Asia and Pacific” i “Americas Regional Groups of (IFEH)”, “NEHA”, “EHA” i “Center for Disease Control and Prevention (CDC), USA”.

 

 

[1] De Smet, H., Lagadec, P. and Leysen, J. (2012), Disasters Out of the Box: A New Ballgame?. Journal of Contingencies and Crisis Management. doi: 10.1111/j.1468-5973.2012.00666.

[2] Hogan D, Burstein J (2007). Basic Perspectives on Disaster.  Lippincott Williams and Wilkins,  Philadelphia.

[3] Commonwealth of Australia (2008). Report of the 6th National Conference – Sustaining Environmental Health in Indigenous Communities.

 

http://cieph.events/hr/

Preuzmi program pdf*    Zdravstvena ekologija i postupanje u kriznim situacijama Hrvatska

Preuzmi registracijski obrazac pdf*   Registracija

Preuzmi obavijest o bodovanju HKZR SR DSI pdf* Vrednovanje radionice