Zakon O Vodi Za Ljudsku Potrošnju

Ministarstvo zdravlja poziva javnost i zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, koja će se održati 17. ožujka 2015. godine u vremenu od 10 do 12 sati, u sobi 304 u Ministarstvu zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo, Ksaver 200a, Zagreb.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog zakona mogu se dostaviti na adresu: tatjana.buric@miz.hr i dunko.skugor@miz.hr do 27.ožujka 2015. godine.