Priopćenje za Javnost

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – Prisutnost salmonele u piletini i drugim mesnim proizvodima
Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva izražava zabrinutost u svezi nedavnih nemilih događanja vezano za prisutnost salmonele u piletini i drugim mesnim proizvodima kao i neadekvatan i neprofesionalan odgovor te postupanje nadležnih tijela i osoba koje rade u sustavu kontrole sigurnosti hrane pri Ministarstvu poljoprivrede RH.
U cilju i ostvarivanja pojedinačnih i parcijalnih interesa dogodilo se navedeno, jer su ovlašteni za ovu problematiku „preko noći“ postali nezdravstveni stručnjaci koji su nedovoljno educirani i nedovoljno osposobljeni provoditi kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, a s time u vezi i zaštitu pučanstva od bolesti alimentarnog podrijetla kao i zaštitu zdravlja ljudi uopće.
Naime, raznim izmjenama provedbenih zakonskih akata, omogućeno je doktorima veterinarske medicine i drugim nezdravstvenim radnicima, obavljanje kontrole hrane i nadležnost za zdravstvenu ispravnost istih. Odgovornost je naravno kategorija kojoj bi trebalo težiti u jednom potpuno zaokruženom odgovornom sustavu.
Željeli bismo naglasiti kako sustavu osiguranja sigurnosti hrane Republike Hrvatske na raspolaganju stoji puno neiskorištenih ili samo djelomično iskorištenih kadrovskih resursa koji su specifično obrazovani za tu vrstu problematike. Primjerice radi, sanitarni inženjeri se sustavno, teoretski i praktično osposobljavaju upravo za predmetnu problematiku i to u sklopu institucija zdravstva.
Po svojem habitusu, za upravljanje sustavom sigurnosti i zdravstvene ispravnosti hrane u prometu te subjekata u poslovanju s hranom, trebale bi biti nadležne institucije iz resora i djelokruga zdravstva prvenstveno Zavodi za javno zdravstvo kroz djelatnost zdravstvene ekologije.
U prilog tome jasno govori cijela poplava identificiranih pojavnosti zdravstveno neispravne i hrane upitne kvalitete, kontaminirane mikrobiološkim patogenima ili kemijskim čimbenicima.

To jasno ukazuje na manjkavost postojeće prakse njihova praćenja, nedostatak zdravstvene kontrole te veliku propusnost dosadašnjeg sustava sigurnosti hrane.
Željeli bismo jasno naglasiti kako je nesporno da doktori veterinarske medicine posjeduju kompetencije s primarnim ciljem sprečavanja i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti životinja u cilju povećanja produktivnosti proizvodnje. No također je očito kako oni nisu adekvatno educirani za postavljanje i provedbu mjera u sustavu zdravstva kojima je primarni cilj zaštita ljudi i njihovog zdravlja od zaraznih bolesti, kao i njihovo suzbijanje.
Ovo je alarmantna i jako opasna situacija, a kako je vidljivo iz dosadašnjih slučajeva (od kojih su neki i sa smrtonosnim ishodom), ista može uzrokovati sustavne pogreške i velike probleme u sustavu zaštite zdravlja ljudi. Evidentno je kako je nepovratno poljuljano povjerenje građana u postojeći institucionalni okvir i to stvarno treba promijeniti. Stoga pozivamo sve nadležne institucije na izmjene uvjeta i procedura unutar hrvatskog sustava kontrole, osiguranja sigurnosti i zdravstvene ispravnosti hrane.
Također ukazujemo na potrebu da se ova djelatnost, vezana isključivo za zaštitu zdravlja pučanstva, vrati u nadležnost i odgovornost za to osposobljenih zdravstvenih radnika.
Pozdravljamo velike napore koje ulaže novi Ministar poljoprivrede Republike Hrvatske.
Ali je činjenica da su recentni primjeri loše prakse u dosadašnjim postupanjima, koji sve više dopiru u javnost, jasan pokazatelj kako postojeći sustav sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj ne funkcionira na zadovoljavajućoj razini i kako isti nije u stanju u potpunosti osigurati ono za što je primarno postavljen – zdravstveno ispravnu hranu na tržištu Republike Hrvatske i zdravlje njezinih građana.

priopcenje-za-javnost-prisutnost-salmonele-u-piletini