Poslijediplomski Sveučilišni (Doktorski) Studij “ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO”

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje NATJEČAJ za upis na

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji se organiziraju u trajanju od šest semestara u punom radnom vremenu ili deset semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni studij iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva (studiji medicine, dentalne medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, veterine) i ostalih srodnih područja (studiji biologije, ekologije, molekularne biologije, kemije, biotehnologije i sl.) te nekih studija društvenih znanosti (psihologija, defektologija i sl.).

Pristupnici na natječaj moraju priložiti:

1. prijavu, koja se podnosi na propisanom obrascu, a nalazi se na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci

2. životopis

3. ovjerenu presliku diplome o završenom studiju / rješenje Sveučilišta u Rijeci o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

4. dokaz o poznavanju engleskog jezika

5. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine

6. prosjek ocjena završenog studija

7. preporuku mentora istraživačkog rada

8. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike radova, kongresna priopćenja, nagrade i stipendije, pohađanje tečajeva)

9. rodni list

10. dokaz o državljanstvu.

Školarina za poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije iznosi: – za hrvatske državljane: 15.000,00 kn po godini (dva semestra), za studente u dijelu radnog vremena 9.000,00 kn – za strane državljane (koji nisu državljani članica EU): 20.000,00 kn po godini (dva semestra), za studente u dijelu radnog vremena 12.000,00 kn.

Strani državljani, kao i državljani Republike Hrvatske koji su stekli inozemnu diplomu, obvezni su prije upisa provesti postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Sveučilištu u Rijeci.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ured za poslijediplomske studije, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka.

Rok za podnošenje prijava je 10. veljače 2017. godine.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Uredu za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, tel: 051 651-157.

http://www.medri.uniri.hr/hr/natjecaji.html