Obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence) – potrebni bodovi

Poštovani kolege i kolegice,
Kako u ovoj tekućoj godini započinju procesi obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence), želimo Vas obavijestiti kako će se prilikom obnavljanja odobrenja za samostalan rad(licence) promatrati broj prikupljenih bodova.
Temeljem navedenog, Vijeće Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva, a na prijedlog Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje Hrvatske komore zdravstvenih radnika Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva (SR DSI), donijelo je dana 15. veljače 2017. godine Odluku (Klasa: 003-08/17-05/10; Ur.broj: 351/07-17-3) kojom je utvrđeno da će se u prvom procesu obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licenci) uzimat u obzir ukupan broj bodova (dakle 60 – za sanitarne tehničare, 90 – za prvostupnike sanitarnog inženjerstva i 120 bodova – za diplomirane sanitarne inženjere i magistre sanitarnog inženjerstva), a ne njihova raspodjela po dvogodišnjim licencnim razdobljima (članak 17. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti, “… u dvije godine licencnog razdoblja prikupiti najmanje 1/3 potrebnih bodova…”.
Molimo članove kojima predstoji postupak obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence) da se informiraju o statusu svojih prikupljenih bodova.