Postupak obnavljanja odobrenja za samostalan rad (licence)

Poštovani članovi HKZR – Strukovnog razreda za djelatnost sanitarnog inženjerstva,

kako u tekućoj godini započinju postupci obnavljanja odobrenja za samostalan rad, obavještavamo vas da je na službenoj internetskoj stranici Hrvatske komore zdravstvenih radnika javno objavljen i dostupan obrazac Zahtjeva za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence),

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2012/02/ZAHTJEV-ZA-OBNAVLJANJE-ODOBRENJA-ZA-SAMOSTALAN-RAD-LICENCE.doc

kao i pripadajuća Uputa za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence),

http://hkzr.hr/hr/clanstvo/upute-obnavljanje-odobrenja-samostalan-rad-licence/

Slijedom navedenog, pozivamo sve članove HKZR SR DSI – a kojima odobrenje za samostalan rad (licenca) ističe u 2017. godini, kao i narednih godina,  da najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca prije isteka roka od 6 (šest) godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad, pod uvjetima i na način utvrđen predmetnom Uputom za obnavljanje odobrenja za samostalan rad, podnesu Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence) sa pripadajućim prilozima navedenima u gore navedenoj Uputi.

Također, molimo članove da se informiraju o statusu svojih do sad prikupljenih bodova, iz razloga što je dovoljan broj bodova uvjet da bi se odobrenje za samostalan rad (licenca) obnovilo kao i to da su podmirene i sve financijske obveze.

U periodu kada ste bili nezaposleni ili na bolovanju ili je Vaše članstvo mirovalo iz nekog drugog razloga propisanog člankom 16. Pravilnika o registru članova HKZR, trebali biste odmah regulirati svoj status u Komori u smislu mirovanja prava i obveza iz članstva, podnošenjem potrebnih zahtjeva za mirovanjem članstva te potrebnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja predmetnog.

Također ukoliko ste bili u mirovanju članstva iz nekih od gore navedenih razloga propisanog člankom 16. Pravilnika o registru članova, imate pravo na umanjenje broja bodova, podnošenjem Zahtjeva za donošenjem odluke o umanjenju broja bodova sa potrebnom dokumentacijom u svrhu dokazivanja predmetnog.

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2012/02/Zahtjev-za-dono%C5%A1enje-odluke-o-umanjenju-broja-bodova-HKZR.pdf

Isto tako, svi članovi dužni su aktivirati svoje članstvo od dana prestanka razloga mirovanja članstva podnošenjem Zahtjeva za aktiviranje članstva sa pripadajućom dokumentacijom (Izjava o ustezanju plaće na ime članarine, kopija ugovora o radu ili Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno – pravnom statusu).

http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2011/10/Zahtjev-za-aktiviranje-%C4%8Dlanstva-u-hkzr.pdf

 

Za sva ostala pitanja i informacije slobodno se obratite na email adrese sanja.dobrenic@dsi.hkzr.hr ili ida.brundic@dsi.hkzr.hr ili na brojeve telefona 095 7722013 ili 097 6994873.

 

 

Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva